Deze pagina wordt geleidelijk uitgebreid met filmpjes van valkparkieten

Keukenblok

Dit is de kleukenblok die ik jaren geleden heb laten plaatsen

Voliere kolom 1

Voliere kolom 2

Voliere 3

Valkparkieten van dit jaar

Bleekmasker brons fallow pop 13-08-2016

Brons Fallow pop + split Brons Fallow man 13-08-2016

DF Gemoomde pop 13-08-2016

Witmasker man 13-08-2016